Vitamin B7, også kjent som biotin (eller Vitamin H), er en av åtte typer B-vitaminer, og regnes som ett av de 13 essensielle vitaminene vi mennesker trenger for å overleve.

Biotin er, i likhet med de andre B-vitaminene, et vannløselig stoff. Det kan med andre ord ikke lagres i kroppen, og må derfor tilføres daglig. Overflødige mengder av vannløselige vitaminer skilles ut i urinen.

Mange viktige funksjoner

Biotin har en rekke viktige funksjoner i kroppen. Vitaminet er viktig for cellevekst, det fungerer som en katalysator i syntesen av fettsyrer og hemoglobin, det bidrar i opptaket av makronæringsstoffer som fett, karbohydrater og protein, og hjelper til med forbrenningen av fett og aminosyrer.

B7 er også viktig i nedbrytingen av glykogen, det bidrar i en rekke metabolske reaksjoner i kroppen i forbindelse med overføring av karbondioksid og det aktiverer flere bakteriekjempene enzymer.

I tillegg er biotin med på å opprettholde normalfunksjonen i nervesystemet, og er et viktig vitamin for hud, hår, negler og slimhinner.

Gode kilder til vitamin B7

Vitamin B7 produseres av bakterier i tarmen, og for de fleste antas det at en sunn bakterieflora i tarmsystemet er tilstrekkelig for å dekke dagsbehovet for biotin. Mangel på det viktige vitaminet er sjeldent, men kan oppstå dersom bakteriefloraen kommer i ubalanse – for eksempel som et resultat av en antibiotikakur eller en tarmsykdom.

Noen symptomer på Vitamin B7-mangel er:

 • Tretthet
 • Depresjon
 • Kvalme
 • Hårtap
 • Vekttap
 • Muskelsmerter

Dersom du skulle lide av mangel på bitotin kan du få i deg rikelig av vitaminet ved å spise, og drikke riktig. Gode kilder til B7 er blant annet:

 • Eggeplomme
 • Lever
 • Melk
 • Hvetekim
 • Fullkornsprodukter
 • Gjær
 • Belgfrukter

I tillegg er Vitamin B7 et populært innholdstoff i kosttilskudd, og da spesielt i produkter som skal bidra til å opprettholde hud og hår.

Vitamin B7 er ett av innholdsstoffene i kosttilskuddet EnergyPlus.