Et peptid er en naturlig forekommende kjede av to eller flere aminosyrer, bundet sammen gjennom peptidbindinger.

Peptider klassifiseres som oftest etter hvor mange aminosyrer som er bundet sammen i kjeden – to aminosyrer bundet sammen av én enkelt peptidbinding kalles dipeptider, kjeder med tre aminosyrer tripeptider og så videre.

Lengre kjeder kalles polypeptider, og disse molekylkjedene utgjør hovedandelen av alle proteiner.

Proteinets «lillebror»

Selve skillet mellom peptider og proteiner er noe uklart, men en generell regel er at molekylkjeder med færre enn 50 aminosyrer kalles peptider, mens de med 50 eller fler kalles proteiner.

Peptider kan i all enkelhet ses på som «lillebroren» til proteiner.

Peptider brytes ned i tarmen

Når vi får i oss proteiner gjennom kosten starter fordøyelsen av disse i magesekken. Spesifikke enzymer i fordøyelsessystemet spalter proteinene, og danner korte peptider og enkeltaminosyrer. Dette gjør at aminosyrene kan absorberes av kroppen.

Korte peptidkjeder brytes ikke ned av enzymer i tarmslimhinnene, men absorberes og brytes ned til enkeltaminosyrer i tarmcellene, for deretter å bli fraktet ut i blodbanen.

Marine peptider er et av virkestoffene i kosttilskuddet BioBalance.