Et peptid er en naturlig forekommende kjede av to eller flere aminosyrer, bundet sammen gjennom peptidbindinger. Peptider klassifiseres som oftest etter hvor mange aminosyrer som er bundet sammen i kjeden – to aminosyrer bundet sammen av én enkelt peptidbinding kalles dipeptider, kjeder med tre aminosyrer tripeptider og så videre.

Lengre kjeder kalles polypeptider, og disse molekylkjedene utgjør hovedandelen av alle proteiner. Selve skillet mellom peptider og proteiner er noe uklart, men en generell regel er at molekylkjeder med færre enn 50 aminosyrer kalles peptider, mens de med 50 eller fler kalles proteiner.

Peptider kan i all enkelhet ses på som «lillebroren» til proteiner.

Peptider brytes ned i tarmcellene

Når vi får i oss proteiner gjennom kosten starter fordøyelsen av disse i magesekken. Spesifikke enzymer i fordøyelsessystemet spalter proteinene, og danner korte peptider og enkeltaminosyrer. Dette gjør at aminosyrene kan absorberes av kroppen.

Korte peptidkjeder brytes ikke ned av enzymer i tarmslimhinnene, men absorberes og brytes ned til enkeltaminosyrer i tarmcellene, for deretter å bli fraktet ut i blodbanen.

Peptider har en rekke påviste positive virkninger i tarmkanalen, og bidrar både til opptak av næringsstoffer og bekjempelse av uønskede organismer. Avhengig av klasse kan de blant annet bidra til å øke opptaket av jern og kalsium, senke kolesterolnivået og redusere opptaket av fett, samtidig som det bidrar til antibakteriell aktivitet.

Vedlikeholder og reparerer tarmcellene

Den viktigste effekten peptidene har i kroppen vår finner man likevel i selve tarmcellene. For personer med mage- og fordøyelsesproblemer kan disse korte aminosyrekjedene spille en viktig rolle.

Glutaminholdige og marine peptider kan vedlikeholde tarmkanalen, og reparere skadde tarmceller som følge av f.eks. betennelser og infeksjoner. I tillegg kan disse peptidene påvirke cellesyklusen i tarmkanalen, og regulere celleveksten opp eller ned.

Peptider er med andre ord svært nyttige verktøy for å holde magen, fordøyelsessystemet og tarmkanalen frisk og i balanse.

I tillegg til den naturlige dannelsen av små peptider når inntatte proteiner brytes ned i magesekken, kan det være lurt å tilføre kroppen glutaminholdige og marine peptider i form av kosttilskudd.

Kosttilskuddet BioBalance inneholder to typer peptider.