Krill er en gruppe virvelløse, rekelignende krepsdyr som finnes i alle verdenshav.

Avhengig av arten kan krill bli opp til 6 cm lang, og den er en viktig matressurs for blant annet hvaler, pingviner, blekksprut, sel, sjøfugl og fisk.

I Russland og Japan spises krill også av mennesker, og retten kalles på japansk «okiami». Smaken beskrives som kraftigere og saltere enn smaken av reker.

Bærekraftig krillfiske

Krill anses å være et av de mest tallrike dyrene i verden, og nyere forskning viser at biomassen til én av de totalt 86 kjente artene, antarktisk krill (Euphausia superba), er på ca. 500 millioner tonn. Med andre ord er biomassen til denne ene arten alene dobbelt så stor som den samlede massen til alle mennesker på jorden.

Kommersielt krillfiske har vært utbredt i 40 år. Fisket foregår i all hovedsak i Antarktis, og reguleres av organisasjonen CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources).

Bestanden i området der fisket foregår er beregnet til om lag 60 millioner tonn. Det anslås at rundt 10%, altså seks millioner tonn, kan fiskes årlig uten at det vil medføre noen stor risiko for krillbestanden. Denne kvoten er 60 ganger høyere enn det som faktisk fiskes, og krillfisket kategoriseres derfor som svært bærekraftig.

Krill – en god næringskilde

Krillen er nær bunnen av næringskjeden, og livnærer seg på plante- og dyreplankton. Dette gjør at den ikke er utsatt for miljøgifter på samme måte som større sjødyr og fisk. Oljen fra krill er derfor ikke bare rik på omega-3, men også svært ren.

Krillens planktondiett er rik på antioksidanten astaxanthin, og det er dette stoffet som gir det lille krepsdyret dets naturlige rødfarge. Astaxanthin er en antioksidant som finnes i naturen.

Den seneste tiden har krill derfor blitt et populært valg til bruk i blant annet kosttilskudd.

Krillolje er en viktig del av kosttilskuddet Polarkrill.