Haematococcus pluvialis er en ferskvannsalge som tilhører klassen grønne alger. Den er utbredt over store deler av verden, og finnes også i hele Norge – inkludert Svalbard.

Dersom du ser en vannpytt med et blodrødt belegg i bunnen skyldes dette sannsynligvis en høy konsentrasjon av denne mikroalgen. Haematococcus pluvialis gir også kjøttet til fisk som laks og sjøørret sin karakteristiske rødfarge.

Haematooccus pluvialis er en såkalt mikroalge – en éncellet organisme. Den har en utrolig hurtig reproduksjonsrate, og når den dyrkes kommersielt kan bestanden dobles hver eneste uke.

Rik på astaxanthin

Haematococcus pluvialis er kjent for å inneholde store mengder av den kraftige antioksidanten astaxanthin – et oksygenrikt karotenoid som gir algen et rødlig skjær.

Fordi det er en av de kraftigste antioksidantene vi kjenner til antas astaxanthin å ha store helsegevinster hos mennesker. Stoffet er derfor en populær ingrediens i blant annet fór i akvakultur, samt helsekost.

Dette er hovedgrunnen til at haematococcus pluvialis kultiveres i store ferskvannsbasseng verden rundt.

Økt produksjon i sterkt sollys

Den største fordelen ved å bruke haematococcus pluvialis som en astaxanthinkilde er at konsentrasjonen av en kraftige antioksidanten er mye høyere enn i alle andre kjente ressurser.

Av én kilo tørr biomasse kan man utvinne 40 gram astaxanthin. Til sammenligning får man om lag 1,2 gram astaxanthin fra én kilo arktiske reker, og 120 mg fra én kg krill.

Dersom den blir utsatt for stressende forhold, slik som sterkt sollys, økes astaxanthinproduksjonen i algen betraktelig, og den får en rødere farge. Dette utnyttes i den kommersielle dyrkingen av haematococcus pluvialis. Når den høstes har mikroalgen en dyp, blodrød farge, og er proppfull av antioksidanter.