Grønnleppet musling, også kalt grønn musling eller New Zealand-musling, er en muslingart i blåskjellfamilien. Muslingen spiller en viktig rolle i den kultiverte akvakulturen i New Zealand, og dyrkes i tillegg i Tennessee i USA der den er kjent under navnet «pink splasher».

Den grønnleppede muslingen ligner i form på blåskjellene vi finner langs kysten her i Norge, men skiller seg fra disse ved at skjellet som omfavner bløtdyret har en distinkt mørkegrønn farge. Den er i tillegg mye større enn blåskjell.

Mens blåskjell vanligvis vokser seg 8-9 cm lange, kan den grønnleppede muslingen bli så lang som 24 cm. Dette gjør den til en av de største artene i blåskjellfamilien.

Eksplosjon i muslingproduksjonen

Den grønnleppede muslingen hører hjemme i New Zealand, og vokser langs kysten rundt hele øynasjonen. Selv om arten noen ganger forekommer i fjæra, trives den vanligvis i noe dypere vann.

Kultivering av grønnleppet musling i New Zealand begynte på 1970-tallet, og siden den gang har produksjonen eksplodert. I årene 1988 til 2000 økte produksjonen med hele 708%! Til sammenligning økte den generelle produksjonen i New Zealand med 18% i samme tidsperiode.

I dag produseres over 140,000 tonn grønn musling hvert år, og industrien anslås å være verdt om lag 250 millioner newzealandske dollar – rett i underkant av 1,3 milliarder norske kroner. Dette gjør muslingindustrien til en viktig del av økonomien i New Zealand, og som følge av dette har muslingproduksjonen i landet en av verdens strengeste standarder for kvalitet.

Industrien er fullstendig avhengig av vill yngel, da denne gjør produksjonen markant billigere enn hvis farmene skulle dyrket frem sine egne «muslingfrø». Hvert år høstes rundt 270 tonn vill yngel, som vaskes i land festet til tang, fra Ninety Mile Beach nord på New Zealand, og denne stranden står for hele 80% av «muslingfrøene» som brukes i muslingproduksjonen.

Til tross for at en vanlig muslingfarm har en størrelse på rundt 50 hektar eller mindre er det over 3000 hektar med muslingfarmer i New Zealand, og det er lagt planer for hele 30,000 nye hektar.

Populært innholdsstoff i kosttilskudd

Grønnleppet musling er et yndet innslag på middagstallerken for mange, men hovedårsaken til eksplosjonen i produksjon er utvilsomt muslingens voksende popularitet som innholdsstoff i en rekke kosttilskudd.

Grønnleppet musling er ett av innholdsstoffene i Flex.