Adaptogener er stoffer som kan dempe de biokjemiske virkningene av fysisk og psykisk stress, og som bidrar til å balansere og normalisere sentrale systemer i kroppen, som immunforsvaret, nervesystemet og hjerte- og karsystemet.

Adaptogene planter er blitt brukt i asiatiske helsesystemer i årtusener, og spiller en viktig rolle i blant annet ayurvedisk medisin og tradisjonell kinesisk medisin.

Det var den russiske farmakologen Dr. Nicolai V. Lazarev som innførte begrepet «adaptogen» i 1947. De to russiske vitenskapsmennene Israel I. Brehkman og Igor V. Dardymov utviklet begrepet på slutten av 60-tallet, og var de første til å bruke betegnelsen adaptogen om urteplanter som ginseng og russisk rot.

Adaptogene urteplanter

Ifølge Brekhman og Dardymovs definisjon må en urteplante fylle tre kriterier for at den skal kunne klassifiseres som et adaptogen:

  • Den må vise en uspesifisert effekt i kroppen, og øke kroppens motstandkraft mot en rekke stressfaktorer.
  • Den skal ha en normaliserende eller balanserende virkning, uavhengig av den patologiske tilstanden.
  • Den må være uskadelig, og må ikke påvirke kroppens normale funksjoner mer enn nødvendig.

Den mest kjente adaptogene urten i vestlige land er utvilsomt ginseng, men planter som rosenrot, schisandra, russisk rot, Cordonklokke, reinrot, gynostemma, kinesisk mjelt, maitake, reishi, ashwagandha og kreftkjuke er alle eksempler på adaptogene planter.

Helsebonuser på rekke og rad

Adaptogener hjelper kroppen å motstå fysiske, kjemiske og biologiske stressfaktorer ved å bygge opp en uspesifikk motstandskraft mot disse faktorene. På denne måten «lærer» adaptogener organismene i kroppen å tilpasse seg stressede situasjoner.

I tillegg til å virke stressreduserende antas adaptogener å ha en rekke andre helsebonuser:

  • De øker aktiviteten i hjernen og sentralnervesystemet.
  • De styrker immunforsvaret.
  • De virker som antioksidanter.
  • De virker avgiftende og leverbeskyttende.
  • De øker blodsukkermetabolismen.
  • De øker kroppens motstandskraft og utholdenhet.

Kroppens viktigste organer i kampen mot stresspåkjenninger er binyrene, to kjertelorganer som er plassert like over nyrene. Når disse blir overbelastet er kroppen mer utsatt for stress, og dersom stressfaktorene blir for mange begynner kroppens systemer å bryte sammen. Dette kan føre til tretthet, svekket immunforsvar og ubalanse i blodsukkernivået.

Adaptogener hjelper til med å gjenopprette funksjonen i binyrene, og bidrar derfor til å unngå tretthet og utmattelse, motstå sykdommer og opprettholde et sunt immunforsvar.

Adaptogenene rosenrot, russisk rot (sibirsk ginseng) og schisandra er tre av innholdsstoffene i kosttilskuddet EnergyPlus.